Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece można korzystać: na miejscu lub wypożyczając je do domu.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres trzech tygodni.
 4. Wypożyczone materiały nalezy chronić przed zgubieniem lub zniszczeniem.
 5. Czytelnik, który zniszczy lub zgubi książkę musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o podobnej wartości.
 6. Wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkolnego.
 7. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków
  i picia napojów.
 8. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 9. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do bezwzglednego przestrzegania go.

 

Regulamin ICIM
1. Opiekunem Internetowego Centrum Multimedialnego (ICIM)
   jest nauczyciel bliotekarz.
2. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
   Z Internetu można korzystać wyłącznie w
celach
   edukacyjnych.
3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki
    szkolnej.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu
    korzystania z ICIM (data, godzina,
nazwisko, imię, klasa).
    Wpisanie do zeszytu jest równoznaczne z zapoznaniem
    i akceptacją
regulaminu.
5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie
    dwie osoby.
6. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości 
    w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma
obowiązek
    natychmiast zgłosić bibliotekarzowi bez 
    podejmowania samodzielnej próby naprawy.
7. Z encyklopedii, słowników i innych programów zakupionych
    przez bibliotekę uczniowie korzystają
wyłącznie
    na miejscu.
8. Z nagrywarki może korzystać osoba, która uzyska
    zgodę opiekuna centrum.
9. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie
    bibliotekarz.
10. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania
    odpowiada 
użytkownik.
11. Zabrania się:
 • dokonywania jakichkolwiek napraw, samowolnego manipulowania sprzetem
 • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych
 • wysyłania wiadomości tekstowych ssm
 • kopiowania oprogramowania
 • korzystania z dysków wymagających instalacji
 • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc
 • używania sprzętu do gier komputerowych
          12. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym
               należy zachować ciszę.
13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących
      zasad nauczyciel - 
bibliotekarz ma prawo do 
      natychmiastowego przerwania pracy 
użytkownika.
14. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może być
     pozbawiony prawa 
korzystania z centrum na określony
     czas wskazany przez opiekuna.

 

 

DANE TELEADRESOWE
GIMNAZJUM
IM.ŚW. JANA PAWŁA II
W NADARZYNIE
UL. ŻÓŁWIŃSKA 41
05-830 NADARZYN
www.gimnazjum.nadarzyn.pl
tel.(22)739 96 90
fax.(22)739 98 16
email: gimnazjum@nadarzyn.pl


NASZA SZKOŁA

KALENDARZ

LICZNIK ODWIEDZIN
Darmowy licznik odwiedzin
© GIMNAZJUM IM.ŚW. JANA PAWŁA II W NADARZYNIE 2012; [admin]; ©